Home / ECHO

Ultrazvukové neboli echokardiografické vyšetření slouží v kardiologii ke zobrazení srdce a přilehlých struktur jako jsou například aorta, dolní dutá žíla apod. Cílem vyšetření je zhodnotit funkci srdce, jeho stažlivost, dále tloušťku srdeční svaloviny, vzhled a funkci chlopní, z okolních struktur pak nejčastěji hodnotíme rozměr a přítomnost aterosklerotických plátů aorty a dechovou variabilitu dolní duté žíly. Ultrazvuk naopak neumožňuje zobrazení věnčitých tepen, tedy cév, které zajišťují zásobení srdce okysličenou krví (jejich zúžení se projevuje tzv. ischemickou chorobou srdeční – například angina pectoris, infarkt myokardu). Na možnou patologii v těchto tepnách můžeme usuzovat jen nepřímo při poruše stažlivosti srdečního svalu.