Home / Kotníkové tlaky (ABI)

Stanovení hodnoty kotníkových tlaků (ABI) nebo prstových tlaků (TBI) je základním vyšetřením v angiologii u podezření na ischemickou chorobu dolních končetin (ICHDK). K diagnostice se používá tzv. tužkový doppler (nebo fotopletysmografie u TBI), což je přístroj velikosti většího mobilního telefonu a tužková sonda. Nejprve se změří referenční tlak na paži. Poté se nasadí nafukovací manžeta nad kotník (v případě ABI) nebo na 1. prst dolních končetin (v případě TBI). Manžetu nafoukneme na požadovaný tlak, povolíme a detekujeme tlak, při kterém se objeví tepenný signál. Poměr tlaků pak stanoví výslednou hodnotu.