Home / EKG

EKG neboli elektrokardiograf je metoda, při které se prostřednictvím elektrod z oblasti hrudníku a končetin snímá elektrická aktivita srdce. Nejčastěji se používá 12-ti svodové EKG. Provádíme ho rutinně prakticky u všech pacientů v rámci kardiologického resp. interního vyšetření. EKG nám poskytne informace mimo jiné o srdeční frekvenci, možných arytmiích, převodních poruchách a prodělaném infarktu myokardu.