Home / Holter

Holterův monitor neboli Holter je přístroj sloužící k delšímu monitorování srdeční aktivity (EKG Holter) nebo krevního tlaku (ABP Holter).

Tlakový holter se nasazuje obvykle na 24 hodin. Skládá se z nafukovací manžety a samotného přístroje. Krevní tlak je měřen v pravidelných intervalech přes den i v noci. Hodnotíme pak celkový průměr, zvlášť noční a denní průměr, minima a maxima krevního tlaku. Výsledek pak má obvykle mnohem větší vypovídací hodnotu, než jednorázově změřený tlak v ordinaci. Ten je často navíc zkreslen tzv. fenoménem bílého pláště, což je stav, kdy dochází podvědomě ke stresové reakci pacienta a následně falešně vysokým hodnotám.

EKG Holter se v běžných případech nasazuje rovněž na 24 hodin, jsme schopni ale provést až 7 denní monitoraci. Ta je vhodná v situacích, kdy obtíže pacienta nejsou příliš časté nebo provádíme screeningové vyšetření u pacientů po cévní mozkové příhodě (CMP), kdy pátráme po arytmii jako možné příčině. Obecně platí, že čím delší je monitorace, tím pravděpodobnější je možný záchyt patologických srdečních aktivit (nejčastěji arytmií). To je zcela zásadní pro další léčbu. Holter se skládá z přístroje a elektrod, které máte po dobu monitorace nalepené na hrudníku. S přístrojem jsou spojené tenkými kabely.

V termínu 1.-4.7.2024 a 5.-16.8.2024  čerpáme dovolenou, ambulance bude uzavřena. Požadavky na recepty, kompresní punčochy apod. řešte prosím v předstihu. V době dovolené nebudeme vyřizovat.

Děkujeme za pochopení.

TÝM CARDIOVASC…